Beden logo

Navigacija po strani · Site navigation

Glasba · Music
Tiskano · Print
O založbi · About the company

Pod okriljem Založbe Beden deluje ekipa prevajalcev, specializiranih za književnost, filozofijo, družbeno kritiko in arhitekturo. Poleg spodaj navedenih referenc lahko kot prikaz njihovega znanja služi tudi angleščina na naši spletni strani. Zaradi nestalnosti potreb same založbe so prevajalci pogosto na voljo za zunanje projekte; za nadaljnje informacije se obrnite na Saša Podobnika.

Beden Publishing operates a team of translators specialising in literature, philosophy, social critique, and architecture. Along with the list of references below, you may also consider the English text on our website as a demonstration of their skill. Since in-house demand is uneven, they are often available for hire; please contact Sašo Podobnik for further arrangements.
Reference za Saša Podobnika · references for Sašo Podobnik:
Objavljena dela in prevodi Saša Podobnika · published works and translations by Sašo Podobnik:

Nazaj na glavno stran · Return to main page