Beden logo

Navigacija po strani · Site navigation

Glasba · Music
Tiskano · Print
O založbi · About the company

Direktorjeva beseda: zapisi in razmišljanja Abdona Bedena, ustanovitelja in direktorja Založbe Beden.

31. avgust 2013

Živeti v času zaostrene globalne krize ni ravno prijetno, vendar pa nudi vpogled v mnoge temeljne zakonitosti človekovega bivanja v sodobni družbi, kar je za vsakogar, ki ga take stvari zanimajo, enkratna in dragocena izkušnja. Dandanes so na vsem na očeh na delu številne družbene silnice, za katere se zdi, da so jih analitiki prejšnjih desetletij in stoletij ujeli le v kratkih pobliskih, ali pa so jih celo zgolj slutili oz. jemali kot logične predpostavke znotraj svojih opazovalnih modelov. In eden izmed momentov, ki so v zadnjem času posebej izraženi, je samoslepljenje Zahodnjakov glede pomena krize in naše vloge v njej, ki ga je moč zaslediti v tako rekoč vseh medijih.

Ljudje si radi laskamo o svoji sposobnosti, da smo se iz življenjskih izkušenj, ki so nas prečile, nekaj naučili. Ponavadi gre sicer za racionalizacije nujnih sprememb, ki jih te izkušnje povzročijo, sploh ker je edini dokaz, ki ga lahko za svojo pridobljeno modrost ponudimo, ponavadi zgolj neponovitev dogodka, ki naj bi nas bil izučil. A takoj, ko stopimo na kolektivno raven, nudi priložnost, da se nekaj naučimo, med drugim tudi splošni konsenz o lekciji, ki smo je bili vsi skupaj domnevno deležni zahvaljujoč krizi. ("Zahvaljujoč" tu rabim obenem polnopomensko, saj je naša krizna situacija nabita z občutkom krivde, ki je resničen izkaz tistih krščanskih korenin, ki se jih je pred nekaj leti - s kajpada povsem druge pozicije - tlačilo v predlog evropske ustave, kakor tudi avtomatske predpostavke odrešenja po težki preizkušnji, ki izvira iz istega mesta historične konceptualizacije.)

Tako se v trenutni ekonomski krizi vsaj pripadniki srednjega razreda na moč trudimo prepričati sebe in druge, da nas je eksces prejšnjih let, ki se ga po takratnem univerzalnem uživaškem konzumiranju zdaj enako univerzalno prepoznava za ravno takega, spametoval in nam dal pravo mero, tako rekoč nekakšno aristotelsko srednjost. A žal se zdi, da nam naš skoz in skoz potrošniški življenjski horizont ter naše (ne)razumevanje cikličnosti kapitalizma za fizične osebe trasira eno samo pot: ko bo pokora krize minila - in roko na srce traja že kar neprijetno dolgo -, se bomo, odkupljeni najmanj za svojo poprejšnjo čezmernost, lahko znova spustili v nabiralniško osmišljanje naše eksistence. Neprijetni občutek, ki nas zaposluje med čakanjem, da se stvari spet enkrat postavijo na svoje mesto, pa je še najbolj podoben mišičnemu refleksu, ki mu imobiliziranost uda preprečuje, da bi se sprostil.

Krizo se, kot mnoge druge strukturne pomanjkljivosti kapitalizma, rado predstavlja kot prednost: to naj bi bila v resnici priložnost (pri čemer se prvo zavajanje značilno legitimira še z nadaljnjim). A seveda ne priložnost za kar koli, marveč v prvi vrsti za poslovni uspeh, v katerem se tisti iz pravega testa po bližnjici zavihtijo v materialno prosperiteto, pa denimo tudi za zaostritev boja proti revnemu sloju. Nikakor pa to očitno ni, ob vseh siceršnjih retoričnih pozivih, priložnost za prevrednotenje naših dejanskih vrednot, ki so ujete v večni igri gnilega jajca med plačami, potrošnjo in dobičkom, igri, v kateri so ta teden spet enkrat etapno kapitulirali sindikati. V izjavi za javnost so se pri ZSSS tako povsem zavezali paradigmi rasti, na svoji poti v Canosso pa z naveličano ostrim besednjakom ponižno poprosili še za nujni pogoj, da bi se ta lokalna agonija poznega kapitalizma lahko še malo zavlekla - kar je seveda za drugo stran kot naročeno.

Kriza sodobne Zahodne eksistence je bolj kot kar koli kriza smotra: prozorna priložnostna prekontekstualizacija nepopolnega izmenjevanja produkcije in porabe, akumulacije in trošenja, je vse, kar nam je subtekst ideologije naših postideoloških časov sploh še zmožen ponuditi. Slovenija se po tej poti, polni omledne vsakodnevne suhoparnosti, spričo resnično nekvalitetne indoktrinacijske ponudbe opoteka še malo bolj izrazito. Ugotovimo tako lahko, da je "Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni", ta jedka psovka, s svojim subverzivnim potencialom v sebi nosila vizijo, ki se sto let kasneje zdi ne le čudno optimistična, temveč - v čudni družbi sodobnih domovinskih sloganov, ki so slednjič-samostojno Slovenijo ekspresno spremenili v staromoden in opešan brend - v resničnem utelešenju polpretekle floskule "Misli globalno, deluj lokalno" opozarja tudi, da avtentičen napredek ni možen, če za čimbolj poceni vsebino barantamo pod mizo vsak s svojo figo v žepu.8. julij 2013

Te dni se po dobrem mesecu prikazovanja v slovenskih kinematografih počasi izteka znanstvenofantastična akcijska pustolovščina Čas po Zemlji. Njen režiser je sicer M. Night Shyamalan, vendar pa je začenši z zgodbo, ki je bila podlaga za scenarij, to v resnici projekt Willa Smitha, kar je bil tudi eden od ključnih promocijskih poudarkov. Sodeč po odzivih kritike in gledalcev film sicer ni posebej dobro uspel, vendar pa v nekoliko obrobnem, a vseeno pomembnem vidiku vendarle predstavlja kulturno prelomnico.

Še natančneje bi bilo nemara reči, da gre za markiranje preobrata, za katerega lahko zdaj zaključimo, da se je že dovršil, v vlogi tega obeležja pa so se znašli filmski plakat in ostalo reklamno slikovno gradivo, na katerih je Will Smith komaj še prepoznaven. Na čedalje večji razkorak med (domnevno) dejanskim videzom igralcev in njihovo podobo v nadzorovanih okoljih smo se seveda že navadili, a v tem primeru ne gre za približevanje Zahodnemu lepotnemu idealu, ampak ravno za korak v nasprotno smer: Smith ima namreč poudarjeno črnske poteze in zelo temno polt - atributa torej, ki ju dosedaj ne le ni izpostavljal, ampak pri njem preprosto nista izražena.

Na črnsko emancipacijo, ali pa vsaj emancipacijo Afroameričanov vsaj v svetu zabave - čeprav ni razloga, da na drugih področjih ne bi beležili sorodnih trendov - smo čakali zelo dolgo. Desetletja po zmagoslavju gibanja za državljanske pravice smo namreč lahko opazovali tiho, a dosledno nadaljevanje segregacije in rasizma, kjer se je moral temnopolti ustvarjalec deklarativno podrediti belskim pravilom v bistvenih identifikacijskih elementih kot so oblačenje, način govora ali gestikulacija, kakor tudi vrednote in zanimanja, ki jih je javno zastopal, ali pa je na karierni poti zadel v t.i. stekleni strop. Še v osemdesetih je moral tako Eddie Murphy povsem ločiti svoje brezkompromisne komične nastope od svojega hollywoodskega imidža, ki je ustrezal belskemu idealu črnca kot mojstrskega eksotičnega zabavljača, ki pa izven te kapacitete ni zanimiv.

Prav Will Smith pa je bil tisti, ki mu je ob nastopu devetdesetih z vsaj navidez isto formulo, tj. z nespornim talentom za nastopanje in hkrati z za belce sprejemljivo podobo, uspel ključni prelom na področju preseganja rasnih delitev: kljub temu, da si je to za svoj véliki cilj zastavil že Bill Cosby, je bil Princ z Bel Aira prva komična serija, kjer je resnično lahko nastopila "rasna slepota". To je bil seveda lahko le etapni cilj in novega četrt stoletja pozneje je očitno spet Smithova gesta tista, ki oznanja dobrodošli nastop novega obdobja, ko zavedanja, da obstajajo različne rase s svojimi barvami kože in vsemi drugimi posebnostmi, ki jih to potegne za seboj, ni več potrebno tajiti. Pri tem je zagotovilo, da gre za resnično spremembo, iskati ravno v dejstvu, da se je to zgodilo na polju množične kulture; ta je namreč do danes postala tako apolitična in neangažirana, da lahko nastopa le še kot glasnik najširše sprejetih vrednot.14. junij 2013

Ta trenutek lahko kot profesor slovenščine službo laže dobite na Kitajskem kot v Sloveniji. Seveda ne gre za tipično stanje, marveč za posledico dejstva, da slovenske osnovne in srednje šole še niso objavile prostih delovnih mest za šolsko leto 2013/14. Glede na tradicionalni termin konca meseca maja razpisi zamujajo, a tudi ko bodo znane potrebe ter, ključneje, finančno-organizacijske možnosti njihove realizacije, ne gre pričakovati, da bo s trga dela absorbiran celoten pripad blizu sto novih profesorjev in profesoric, ki jih na leto izobrazita ljubljanska in mariborska (str. 2-4) Filozofska fakulteta. Razkorak med zaposlovalnimi kapacitetami in ponudbo kadrov postane še le večji, ko h gornji številki prištejemo še nekaj deset ustrezno izobraženih veteranov rezervne armade proletariata, kolikor se jih zadnja leta praviloma javlja na razpise za učiteljska oz. profesorska delovna mesta.

Močno usihanje novih zaposlitev v javnem šolstvu, ki smo mu priča zadnja leta, lahko vidimo kot kršenje implicitnega dogovora med državo in študenti, ki študirajo oz. so v preteklosti študirali na pedagoških smereh jezikovnih programov slovenskih univerz in ki jim je (bil) tak poklic tako rekoč obljubljen (str. 58 ff.). Posebna pedagoška izobrazba namreč na jezikovnih šolah praviloma ni zahtevana, na drugo večje zaposlitveno področje, prevajanje, pa zadnjih petnajst let ciljajo tudi diplomanti prevajalskih smeri, ki jih vsako leto prav tako diplomira nekaj deset. Pogoji dela pedagoških poklicev so sicer doživeli razne oblike poslabšanja tudi na drugih področjih, npr. s popolno ukinitvijo plačanega pripravništva, izigravanjem zakonodaje glede podaljševanja zaposlitve za določen čas ter povečevanjem obveznosti ob hkratnem nižanju plač, a vendar največji prelom z dobro prakso predstavlja prav prenehanje zagotavljanja varnosti zaposlitve, ki je tradicionalno odlikovala javni sektor. Ta trend pa je celo v kontekstu neoliberalistične doktrine opravičljiv samo navidez, saj taka politika krepi negativno selekcijo in vodi v smer, kjer bomo - pri nenazadnje strateško pomembnem poklicu - smeli računali le na čedalje slabše kadre in tako za davkoplačevalski denar dobivali vse manj in manj.30. maj 2013

Četudi imperativ "Go west!" večinoma povezujemo z ameriškim osvajanjem ozemlja in odlaganjem rešitev strukturnih problemov Združenih držav v 19. stoletju, pa z njim zelo dobro opišemo tudi težnjo slovenskega nacionalnega karakterja, ki je, paradoksalno - a zaradi tega nič manj -, komplementarna našemu domnevnemu tisočletnemu snu o samobitnosti in samožitnosti. Seveda Slovencem v njihovem nenehnem hlastanju po samopotrditvi redno grozi soočenje z dejstvi, ki le-te ravno niso sposobna proizvesti, zato smo se že zdavnaj začeli zatekati k mehanizmom relativizacije, od katerih je med pogostejšimi oziranje v drugo smer, na Balkan. Tamkajšnje razmere nam, utrujenim od nenehnega naprezanja ne biti zadnji v mestu, vselej vračajo voljo do nemoči, vendar ne spričo vrlin, kot sta, denimo, specifična neuklonljivost duha ali način življenja, ki se vendarle še upira brezdušni evrouravnilovki, marveč ob povratni zanki samopotrjevanja predsodkov, ki jih gojimo do tistih krajev.

Med temi predsodki prednjačita podcenjevanje v duhu hic sunt leones in pa posebna vrsta zabavljive metrike, s katero skušamo določiti, koliko desetletij naj bi bili v tistih logih pravzaprav za časom v primerjavi z nami. Nujni pogoj za vzdrževanje takega razmišljanja je kakopak slepa pega, ki prepreči, da bi nam do živega prišli kakršni koli protidokazi; na ta način nam je akcija znižanih cen vozil Peugeot pod nazivom Le Deal poleg podrobnosti o popustih in paketih večidel iztekajočega se meseca brez opaznejšega učinka sporočala tudi, da smo v Sloveniji pravkar zakorakali v leto 1976. Tega leta je namreč Peugeotov veliki konkurent Renault na ameriško tržišče poslal renault 5, ki je bil zaradi specifik trga preimenovan v Le Car. Peugeotova akcija ima poleg prizvoka capljanja za konkurenco z večdesetletno zamudo sicer še nadaljnje oglaševalske pomanjkljivosti, naprimer dejstvo, da Slovencem prodaja francoske avtomobile napol v angleščini, vendar pa jih ta sicer naključni, a obenem zgovorni sovpad Zeitgeistov več kot odtehta.

Glede konsekvenc enkratnega ujemanja dveh časovno in krajevno nepovezanih marketinških kampanj verjetno velja ostati zadržan, gotovo pa je vselej smiselno biti pozoren na nauke, ki jih lahko izpeljemo iz oglasov, tega po nujnosti najaktualnejšega in najuniverzalnejšega elementa medijske krajine. Oglaševanje namreč stoji in pade na uspešnem, kar pomeni zlasti obče relevantnem in razumljivem artikuliranju sedanjega trenutka, in glede na to, da so ta oglas izdelali Slovenci za Slovence - po nekaj obskurantističnega oklevanja in sumničavosti so mi pri Peugeot-Citroën Slovenija vendarle izdali, da je na naš teritorij omejena kampanja, delo, ironično, agencije Futura DDB -, je potrebno dejstvo o sedemintridesetletnem zamiku ene izmed neštetih koordinat znotraj historične matrike pač vzeti na znanje. Kupovati jutrišnje izdelke na podlagi včerajšnjih vzpodbud ni namreč nič napačnega, dokler dotično (in po možnosti vsakršno) potrošnjo spremljata vsaj minimalni ovedenost in refleksija.23. april 2013

Danes je bilo moč če ne prvič v osrednjih medijih sploh, pa vsaj prvič v televizijski oddaji splošnega zanimanja slišati mnenje, da je sledenje zapovedim kapitalističnega upravljanja podjetij patološko ravnanje. Tega v kamero na terenu tudi ni zatrjeval kak zaripel občan, ki bi ga v studiu potem elegantno uravnotežil zastopnik druge, implicitno enako upravičene strani, ampak je o psihopatiji sodobnega menedžmenta - istega dne, kot je Borut Pahor na Brdu gostil vizionarje, kot sta prof. dr. Danica Purg ali Matej Potokar - argumentirano, a vendar obenem odkrito angažirano razlagal Ali Žerdin.

Kako poteka dejansko oblikovanje programa nacionalne televizije, ki je imela še do pred kratkim za ideološko orientacijo odraslega državljana isti pomen kot srednja šola za mladoletnega, je dobro varovana skrivnost: ob vseh aferah z RTV Slovenije je vsakokratna desna roka vsaj nekaterih urednikov vselej ostala ustrezno nevidna. Gotovo je le, da ne gre za organizirano podtalno upravljanje iz fantazem teoretikov zarot, marveč za mnoštvo raznih načinov vplivanja, analognih odkritemu lobiranju, ki se je kot dopustna praksa uveljavilo v politični sferi. Nemara smo bili tako danes priča prvemu eksplicitnemu signalu, da se je med predstavniki kapitalsko-politične moči oblikovala struja devolucionistov, ki skuša kakor ve in zna sprožiti procese, ki bi - ironično po zgledu (pre)poznega socializma - kapitalizmu nadeli človeški obraz.31. marec 2013

Slovenski mediji, vključno z resnejšimi, tudi po več kot dveh desetletjih od popularizacije unplugged formata s strani MTV-ja ne morejo skriti svoje vzhičenosti, ko se odloči svojim skladbam akustično preobleko nadeti kaka domača glasbena skupina. Seveda gre tu le za nominalno akustičnost - avdio tehnike je tako pri studijskem snemanju kot pri živem izvajanju prisotne komaj kaj manj -, a to ne kritikov, med katere se nedvomno prišteva Gregor Bauman, ne vedno istega lačnega občinstva, niti najmanj ne moti.

Televizijski jingle, s katerim je v prvi polovici 90-ih MTV neumorno promoviral redne akustične nastope svetovnih glasbenih zvezd, se je glasil: "No power chords, no electronic gadgets - just pure music." To sporočilo bi moralo ob vsem metalu, grungeu in rapu, ki so takrat predstavljali glavnino dnevnega programa MTV-ja, delovati nekonsistentno, celo shizofreno, a navsezadnje so bila nasprotja vpisana v samo jedro tega talilnega lonca subkulturnih trendov. Oddaja Unplugged v tem tako ni prav nič odstopala, ko sta tam v obdobju manj kot pol leta, maja in septembra 1993, nastopila Rod Stewart, ki takrat sploh še ni bil rehabilitiran kot klasik, in Nirvana. Kot se rado zgodi, je torej dejanskost spet enkrat prehitela štos.

Dejstvo, da je začel MTV že po dobrih desetih letih oddajanja pozivati k očiščenju glasbe, je seveda zgovorno, zlasti upoštevaje vlogo, ki jo je sama postaja odigrala v taisti glasbeni sceni. A kot filmski negativec, ki mu je s strani protagonista naivno dana še ena možnost, da se spreobrne, pri MTV-ju z izkazano željo po kvalitativni spremembi niso mislili resno, temveč so zaznali le duh časa, ki se je naveličal izpetega ekscesa izumetničenih 80-ih. Njihov položaj razpečevalca je pri tem ostal neomajan in še kar nekaj obratov za 180 stopinj oz. po potrebi se je imelo zgoditi, preden so jim primat nad normiranjem sredinske mladinske kulture slednjič postopoma odvzele nove tehnologije, v prvi vrsti internet in izmenjava glasbenih datotek.

A tudi če bi v vrhovnih pisarnah MTV-ja po naključju dozorela iskrena želja prevrednotiti vrednote, tega z manifestativnim izklopom (dela) elektrike prav gotovo ne bi dosegli. Ta učbeniško newageovski pristop k iskanju pristnosti ima namreč dve bistveni logični napaki, ki mu preprečujeta vsakršno vsebinsko dodano vrednost. Prva od njih je, da se celotna problematika pristnosti zvede na izvedbo, tj. na nepovezan faktor forme, medtem ko vsebina ostane nedotaknjena. Pri tem se javlja dodatna, zopet spregledana ironija, da se večja pristnost a priori pripisuje naknadni poustvaritvi skladb na od zunaj predpisan način. Poleg tega pa je zagledanost v neko mitično preteklost prek zavračanja tehnologije zamenjevanja vzroka s posledico. Če je glasba nepristna in nepotrebno načičkana - kar je osnovna predpostavka formata in čemur velja tudi implicitno priznanje vseh izvajalcev, ki so to igro sprejeli - je tehnologija lahko le sredstvo realizacije teh lastnosti, ki pa ne izvirajo od izbire inštrumentov ali obdelave posnetkov, temveč zgolj od ustvarjalcev samih. Pričakovati, da bo vse popravila le zamenjava enega od podrejenih faktorjev te enačbe, je iluzorno do te mere, da za prepričanost potrebujemo bodisi že prepričane, bodisi popolno nereflektiranost s strani občinstva, ki hvaležno golta "pravo" in "dobro" glasbo.

Zahodna potreba po očiščenju, pa čeprav instantnemu, evidentno ostaja neizpolnjena, saj koncept unplugged glasbe uživa nespremenjeno mero legitimitete tudi v času, ko je vsaj v glasbeno razvitejšem svetu že povsem passé. V takih primerih glavnina medijev ponavadi na lepem najde cel kup napak, katerih izpostavljanje nato ritualno porine določen slog ali prakso na smetišče zgodovine. Domnevna neposrednost in neizumetničenost akustičnih priredb na računalnik skomponirane, posnete in sproducirane glasbe tako služi kot privid prvinskosti, ki se ga očitno nadvse bojimo izgubiti izpred oči. Brez tovrstnih, iz prav te miselnosti izhajajočih slepil, ki jih premorejo vse zvrsti popularne kulture, nam namreč ne bi preostalo drugega, kot da se neposredno soočimo z enodimenzionalnostjo njenega razvoja in brezobraznostjo, ki je njegov rezultat. Verjetno ni potrebno posebej izpostavljati, da bi bilo ravno to priznanje predpogoj, če bi ta trend res želeli količkaj zajeziti, a kolikor je to samoumevno, se zdi v enaki meri tudi nepojmljivo, da bi do tega lahko prišlo.28. februar 2013

V Delovi prilogi Ona je prejšnji mesec (št. 2/XV, 15. januar 2013) izšel članek z naslovom "Spolne navade deževnika? Kako zanimivo." avtorice dr. Majde Naji, ki bolj kot zaradi vsebine same vzbuja pozornost spričo njenih sekundarnih učinkov, na katere je moč sklepati. Je namreč predstavnik čedalje številčnejše skupine prispevkov v dnevnem časopisju, katerih namen je razpršeno ustvarjanje ugodnih pogojev za trenutne ali bodoče trende političnih odločitev. Termin "ustvarjanje konsenza" ki v slovenščini trenutno edini ne zveni pretirano okorno, je za tako prakso preblag, saj gre dejansko za "proizvodnjo privoljenja". Tako namreč Slavoj Žižek prevede skovanko "manufacturing consent" Walterja Lippmanna, ki jo je Noam Chomsky desetletja pozneje aktualiziral v precej bolj zloveščem tonu, kot je bila mišljena l. 1922, ko je nastala.

Čeprav je vsebina članka dr. Najijeve razdrobljena in na več ključnih mestih tudi zgolj nakazana namesto razvita, sta glavna poudarka zavračanje "akademskega" in "specialističega predmetnega znanja" (pri čemer sta pojma rabljena kot vsebinsko izenačena) v slovenskem osnovnem in srednjem šolstvu ter zavzemanje za temeljito prenovo celotnega kurikula v smer izhodiščne interdisciplinarnosti učne vsebine in projektnega učenja; ni treba posebej poudarjati, kako površno ob odsotnosti vsakršnih vsebinskih specifik delujejo takšni pozivi. Deklarirano je cilj teh sprememb osredinjen na boljšo učno izkušnjo udeležencev, torej učencev in dijakov: avtorica pri učencih izpostavlja predvsem pomanjkanje interesa za usvajanje znanja na eni strani ter pomanjkanje humanističnih vrednot in materializem na drugi, za kar neposredno in nedvoumno okrivi trenutno organiziranost učnih vsebin. Absurdnost takšnega mučnega izumljanja vzročno-posledičnih povezav na najbolj jasen način razkrije tendencioznost članka in njegovo prozorno napotovanje k povsem specifičnim in nenaključnim nadaljnjim ukrepom, pri čemer lahko pri bralcih, ki jih prepriča, za povrh deluje tudi v smeri potenciranja njihove nujnosti.

Ni torej potrebno pretirano brati med vrsticami - v našem prostoru imamo srečo, da je ta način manipulacije trenutno še na razmeroma nizki razvojni stopnji -, da bi v članku prepoznali prispevek k tlakovanju poti za obširnejše in temeljitejše vplivanje zasebnih, to se pravi proizvodno-finančnih centrov moči na javno šolstvo. Pri takem vplivanju ne gre le za prikrajanje učnih vsebin, marveč tudi za trajnejše zmanjševanja avtonomije šolskega sistema oz. rahljanje njegove vezanosti na državno ideologijo (ki za kapital nikoli ni dovolj uglašena z njegovo lastno). Duh časa je namreč neoliberalističnima ideologiji in vrednostnemu sistemu navkljub vsemu že vedno relativno naklonjen in smiselno je trditi, da bi bile kakršne koli realne vsebinske spremembe s stališča nosilcev te ideologije dobrodošla sprememba na bolje. Edina težava je, da v večjem delu javnosti stališče, da so takšne spremembe prioritetna reformna naloga, ni zastopano, saj med državljani Slovenije šolstvo tradicionalno uživa eno največjih stopenj zaupanja. Javnost je treba na to torej "spomniti" in pri tem so tovrstni članki v publikacijah s široko naklado - Ona je po podatkih Nacionalne raziskave branosti lansko leto izhajala v povprečno 310.000 izvodih, članek pa je bil isti dan objavljen tudi v spletni izdaji Slovenskih novic - kot naročeni, s tem da seveda ne obstaja nikakršno zagotovilo, da bi bile morebitne dejanske spremembe v kakršni koli povezavi s tistimi, h katerim pozivajo tovrstni zapisi.

Pri svojih poskusih ustvarjanja konsenza oz. proizvodnje privoljenja sicer članek uporablja dokaj osnovno obliko preizkušene dvotirne strategije prepričevanja, pri kateri se na eni strani naslonimo na sklicevanje na domnevne avtoritete - v primeru "Spolnih navad deževnika" sta to Cyril Norwood, britanski šolski reformist, dejaven v 1. polovici 20. stoletja, in dr. John White, profesor filozofije izobraževanja na Univerzi v Londonu (ki mu z iz docela iz konteksta iztrgano oceno stanja pri nas vsaj navidez pritrdi še citat dr. Barice Marentič Požarnik) -, na drugi pa vplivamo na bralčevo čustveno plat s primeri, za katere upamo, da bodo blizu njegovi lastni življenjski izkušnji, da ga bomo tako pridobili na svojo stran. Pri uporabi slednjega prijema skuša biti avtorica kar malo preveč premetena, saj gre precej dlje od standardnega pavšalnega kritiziranja "faktografije" in šolske predmete, po njenem mnenju nerazumno analogne znanstvenim, družboslovnim in humanističnim panogam, označi za "zgolj odskočne deske za dosego bogastva", ki pa učence in dijake obenem osebnostno in vrednostno siromašijo. V časih večje blaginje bi bilo tako rokohitrstvo obratne psihologije nemara še mogoče le dobrohotno prezreti, dandanes pa prej izzveni kot poziv, naj ljudstvo iz smetnjakov pač potegne potico.

Članek se slednjič zaključi s klasičnim paranoidnim disclaimerjem, da je v njem izraženo edinole osebno mnenje avtorice, pri čemer pa je zanimivo, da se dr. Najijeva predstavi kot "zunanja sodelavka Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije Celje", ne omeni pa, da je obenem tudi zaposlena na Zavodu RS za šolstvo, kjer deluje kot odgovorna urednica publikacije Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu in vodja Centra za inovativno edukacijo. Prispevek je namreč vsebinsko bistveno povezan tudi s poklicnima funkcijama dr. Najijeve, pri čemer je dodatna ironija v tem, da na seznamu sodelavcev omenjene mednarodne fakultete sicer ni navedena. V članku se avtorica sicer identificira kot "šolnik", vendar pa je glede na njen položaj v javnem zavodu, katerega osnovni namen je spodbujanje razvoja šolstva in posodabljanje kurikula, to prej prikrivanje ključnega dejstva, ob katerem se zapisani pozivi berejo v precej drugačni luči.2. januar 2013

Nasproti večnosti je relativno vse: največji triumfi, najhujše tragedije in sleherno vmesno stanje. Vendar pa je čakati v neskončnost včasih nepraktično, zato je še zlasti pri tragedijah pomembno ustrezno oceniti, kdaj lahko postanejo predmet še česa drugega kakor (ob)žalovanja in pietete. Univerzalnega pravila seveda ni, saj je pri vsaki dejanski situaciji vrsta dejavnikov, ki jih je ne le težko ovrednotiti - v prvi vrsti narava dogodka in njegova objektivna tragičnost v luči okoliščin, ki so ga spremljale oz. so do njega vodile -, marveč delujejo najmanj neokusno zgolj že poskusi takega vrednotenja. A če je mogoče kak zaključek povleči na podlagi ponudbe nekaterih slovenskih trgovin v pravkar minulem obdobju prodaje ognjemetnih izdelkov, je trajanje moratorija na katastrofo z dobrimi sto mrtvimi okrog dvanajst let.

Orion Pirotehnika iz hrvaške Koprivnice namreč ponuja ognjemetno baterijo Concorde, ki na embalaži prikazuje znano nadzvočno potniško letalo, s pomočjo fotomontaže umeščeno med nekaj pirotehničnih eksplozij. Bržda zgolj po naključju so sicer uporabili fotografijo concordea z oznako F-BTSD in ne nesrečnega F-BTSC, ki je ob vzletu z letališča Charles de Gaulle 25. julija 2000 vzplamtel in se po manj kot minuti leta zrušil na bližnjo hotelsko zgradbo, vendar pa ni zaradi tega poteza omenjenega podjetja nič manj težko razumljiva. Komaj verjetno je namreč, da za omenjeno nesrečo ne bi vedeli, saj je ena izmed bolj znanih v zgodovini aviacije, pri čemer so snovalci izdelka z veliko verjetnostjo dovolj stari, da so jo bili doživeli kot dogodek svoje dobe. Obenem bi to pomenilo, da so concorde za podobo izdelka torej izbrali povsem naključno, saj ima to letalo brez védenja o nesreči s pirotehniko opraviti ravno toliko kot katero koli drugo, kar pa deluje kot prevelik slučaj. Precej bolj verjetno je potemtakem, da so razvpito tragedijo s 113 žrtvami izrabili za promocijo oz. pritegovanje pozornosti na svoj izdelek.

Po terorističnih napadih 11. septembra so se ameriški komiki kmalu začeli konspirativno in eliptično ("Is it too soon?") spraševati, ali je že minilo dovolj časa, da sme dotični dogodek postati predmet njihovih šal, pri čemer jim je najboljši odgovor dalo njihovo vsakokratno občinstvo. Prav nič drugače naj ne bi bilo niti v tržnem gospodarstvu, kjer se rado citira misel liberalnega ekonomista Ludwiga von Misesa, da je potrošništvo oblika demokracije z edino razliko, da v njej nastopajo kupci, ki glasujejo s svojim denarjem. Domislica sicer še preveč povzame duh našega časa, a nemara je vendarle na mestu vprašanje, ali smo ob venomer novih dokazih, kako enostranski in samopriden razsodnik je, pripravljeni tudi pieteto in moralo prepustiti le še zakonu trga. Zavedati se je namreč treba, da s tem domnevno eminentno demokratičnim ravnanjem med drugim sporočamo tudi, da je cena za brezčutnost, kakršno so si jo privoščili pri Orion Pirotehniki, kvečjemu nekaj kartonov neprodane robe v kakem skladišču.20. december 2012

Na pismu, ki sem ga prejel danes in ki mi ga je na stroške pošiljatelja dostavila Pošta Slovenije, je moč opaziti tudi sporočilo slednje: prek odtisa dodatnega frankirnega žiga mi dotična gospodarska družba-izvajalka univerzalne poštne storitve želi vesel božič in srečno novo leto. Sklepam sicer, da je ta poteza namenjena komuniciranju s potrošnikom in vzdrževanju pozitivne podobe podjetja, a pri meni je namesto tega sprožila vprašanja o izkoriščanju položaja močnejše stranke in premišljenosti menedžerskih odločitev, ki so ji botrovale.

Primarna dejavnost Pošte Slovenije je namreč posredovanje sporočil, zato je nekorektno, da Pošta nato pošiljateljevemu, ki je plačnik storitve, brez kompenzacije doda še svojega. Obenem lahko trdimo, da je to sporočilo dodano tudi brez pošiljateljevega soglasja. V konkretnem primeru sem to sicer preveril, vendar pa to vsaj v enem od bistvenih segmentov drži tudi načeloma: pri pošiljkah, oddanih v poštne nabiralnike, namreč sploh ni mehanizma, da bi se to soglasje iskalo in morebiti pridobilo, pri čemer pa v Splošnih pogojih izvajanja univerzalne poštne storitve apriorna dopustnost takih posegov v pošiljko s strani izvajalca ni opredeljena in je posledično ni mogoče predpostavljati.

A če Pošta tak samovoljen poseg že izvaja, je dejstvo, da ga kljub de facto monopolnemu položaju izkorišča za nedomiselno in brezosebno samopromocijo, žalosten pokazatelj, kako netržno se obnaša ta delniška družba v 100-odstotni državni lasti. Vsaj dokler se sivo območje dopustnosti omenjenega ravnanja ne bi pravno razrešilo, bi lahko Pošta v maniri mnogih drugih državnih podjetij položaj izkoristila in prostor v izmeri 4 cm x 2 cm, ki si ga očitno tako ali tako lasti, komercialno oddajala. Decembra se v domačem prometu odpremi več kot 30 milijonov pošiljk in zagotovo bi marsikatero podjetje zanimalo tovrstno oglaševanje, ki bi bilo za tak obseg spričo vnaprej pokritih stroškov tudi ustrezno cenovno ugodno, medtem ko za pred dejstvo postavljena pošiljatelja in prejemnika pošiljke ne bi bilo prav nobene razlike, katero podjetje izkorišča praznike za opozarjanje nase.

Če sem Pošti Slovenije dal že idejo o dodatnem zaslužku, naj razvijem še komunikacijsko strategijo, ki bi omilila nejevoljo za tržno obnašanje manj dojemljivih državljanov, ki bi utegnila nastopiti ob taki potezi. Sredstev, realiziranih z oglaševanjem na frankirnih žigih, verjetno ne bi bilo dovolj, da bi se lahko prevedla v trajno nižjo poštnino, tako ali tako pa bi na boljši odziv nedvomno naletela namenska poraba, na primer za vzdrževanje mreže vse redkeje posejanih poslovalnic, praznjenje nabiralnikov pozneje od 17. ure, ali pa za financiranje vsaj ene pošte s 24-urnim delovnim časom, kar bi Slovenijo po mnogih letih vrnilo bliže poštno civiliziranim državam.3. december 2012

Na včerajšnjih volitvah je zmagal nazorsko manj moj od obeh kandidatov. A v nasprotju s Pahorjevo zmago Danilu Türku poraz privoščim, saj se mu je že vse leto kazal dosti vrednejši spopad, namreč tisti dejanski, z Janezom Janšo, ki pa ga ni želel sprejeti. Še več, kljub čedalje bolj očitni toksičnosti SDS-ove uzurpacije oblasti tako rekoč ni stopnjeval niti svoje protivladne retorike, najbrž ker je na podlagi političnega barometra - da mu je služil kot vir povratnih informacij, je potrdil celo v svojem včerajšnjem nagovoru, na katerega smo morali čakati skoraj tako dolgo kot na Zverovega - sklepal, da je pravšnjo dozo že ujel in jo torej najvarneje le vzdrževati. Želel bi si verjeti, da so to volivci zaznali, a glede na to, da so ti namesto njega izvolili Boruta Pahorja, gre lahko le za slučajno sovpadanje in torej o kakšni kazni za taktiziranje - predpogoj zanjo je namreč, da je slednje pripoznamo - ne moremo govoriti.

Ugotovimo torej lahko, je bilo moč enega od temeljev Pahorjeve predvolilne platforme, namreč da ni alternative trenutni vladi, ob slepi podpori Janši, kakor je bil sicer mišljen, razumeti tudi kot ugotavljanje dejanskega stanja. V Sloveniji namreč trenutno z (zdaj bržčas že bivšo) izjemo prav Türka ni nobenega predstavnika levice z mobilizacijskim potencialom. To je moralo biti jasno tudi njemu samemu, zato je nerazumno, zakaj se je pri njem osnovna taktična laž v arzenalu slehernega politika, češ da o določenem položaju, za katerega je očiten kandidat ali pretendent, "še ni razmišljal", izkazala za resnico. Še na petkovem televizijskem soočenju na nacionalni televiziji, ko je bilo že jasno, da ne bo ponovil mandata, je Türk tako izjavil, da ga premierski položaj ne zanima, in sicer tako kategorično, da je to povsem preglasilo vse ostale, za njegovo tokratno kampanjo značilno medlo izrečene sklepne misli.

Türku se je pogosto očitalo, da je salonski lev, ki za suverenost svojega delovanja in drže nujno potrebuje zaslombo visoke funkcije, in da zna posluh za povprečnega državljana zgolj hliniti. Zdi se tudi, da je bil slovenski srednji sloj do njegove rahlo vzvišene drže l. 2007, ko si svojega skorajšnjega ponižanja še niti predstavljati ni znal, bistveno bolj receptiven, saj so v to takrat še zmogli projicirati sebe in svoje aspiracije. Ta obrat v samozavesti elektorata bi utegnil biti natančno tisti moment, ki so ga prepoznali Pahorjevi snovalci kampanje, iz katerih so se do izidov prvega kroga v svojih komentarjih sicer norčevali vsi marketinški strokovnjaki. Kot elektronu so tako morali Pahorju dovesti samo začetni spin, vse ostalo je nato opravil sam. Edino, kar pri tem preseneča, je uspešnost transferja tega non sequitur cirkusantstva v politični kapital, a očitno je Pahorjeva identifikacija s podobo, ki jo ima sam o sebi, že tako totalna, da je resnični moment prepričljivosti za volivce njegovo lastno neomajno prepričanje vase, ki preglasi vso vnebovpijočo izumetničenost njegove okorne predstave.

Danilo Türk je po drugi strani za vodjo volilne pisarne angažiral presenetljivo neartikuliranega Igorja Pribca, (neuradnega) rezidenčnega manekena Filozofske fakultete, ki bi se ob vseh svojih akademskih nazivih in dosežkih bržčas raje videl na straneh Modne Jane kot pa Časopisa za kritiko znanosti. Ob očitnem in nemara usodnem podcenjevanju Pahorjevega početja, ki je bilo sicer za nestrokovnjaku verjetno res videti kot mučno smešenje samega sebe - a navsezadnje se zaradi tega ravno najame strokovnjake - se skupaj s kandidatom Türkom proti Pahorjevemu populizmu očitno nista znala postaviti drugače kot z običajno in tudi že pošteno izpeto türkovsko retoriko. Tisto namreč, kar je pred petimi leti delovalo pomirjujoče, konsistentno in kozmopolitansko, je zdaj nosilo s seboj vse Türkove spodrsljaje prvega mandata, ki so se vendarle nabrali. Njegov nastop, ki je svojčas tako uspešno gradil njegov brand, je deloval pokroviteljsko in omledno, zlasti pa je bil ignorantski in radikalno neprilagojen novim pravilom igre, ki jih je skozi svoj medijski projekt postavljal Pahor.

Tisto malo polovičnega zadoščenja, ki sem ga občutil ob Türkovem porazu, seveda ne more odtehtati tragike ob novi najnižji točki slovenske politike. Najočitnejše sporočilo, ki se je izoblikovalo v preteklih mesecih, je namreč, da se je volilno telo, se pravi polnoletni državljani, tako infantiliziralo, da političnega sploh ni več zmožno dojemati. Ne delam si utvar, da se je prej, v mitološkem "včasih", vselej volilo glede na program, a vsaj osnovna historična razdeljenost na leve in desne je vendarle igrala neko vlogo, medtem ko se je na teh volitvah Sloveniji zgodil Fahrenheit 451, kjer največ šteje, kateri kandidat je lepše počesan (Milanu Zveru so, da ne bilo preočitno, da so ga že vnaprej obsodili na poraz, pri SDS-u v ta namen kupili celo nove zobe, tako da povsem praznih rok vendarle ni ostal). Tako smo dobili sončnega kralja, ki sicer ne ve, zakaj otroci pod okni njegove palače jokajo, a se v vsak nov dan zbudi s trdnim sklepom, da bo treba to malo raziskati.28. november 2012

Po kriterijih Ervina Hladnika Milharčiča je Slovenija z mariborskimi in ostalimi protesti slednjič spet začela kazati svoj simpatični obraz. Na vsakem koraku je videti, da je duh upora malokoga pustil ravnodušnega, kar je včeraj izkazala tudi Ljubljana, danes pa še Jesenice. Prav tako so v višji prestavi začeli delovati mediji, ki so demonstracije začeli romantizirati in jim pripisovati razne neutemeljene lastnosti, vključno z ugibanji, da bi znale ob ugodnem vetru zrušiti celó vlado, kar je tako nerealno, da ni niti tendenciozno. Zloglasne radarje se sicer kot začetno točko protestov praviloma še vedno omeni pri vsakem prispevku, vendar pa se hkrati zdi, da je bistvena omejenost tega horizonta upora v zanosu poročanja obenem tudi vsakokrat izgubljena.

Vztrajnost in organiziranost začetnih uničevalnih akcij v Mariboru sta nedvomno pokazali, da ne gre zgolj za vandalizem v smislu izbruha momentarne frustracije, ampak da so se ljudje še vedno zmožni upreti nečemu, kar občutijo kot pretirano krivico v svojem življenju. To je v politično-upravni znanostih kakopak eno izmed temeljnih izhodišč, zaradi česar smo v Sloveniji že od prvih poosamosvojitvenih korakov ob vsakokratnem poseganju v pravice državljanov priča praviloma temeljitim predpripravam namenjenim brisanju kavzalnosti med dejanji, uperjenimi proti svobodi in blaginji s strani vladajočih struktur, ter slabšanju življenjskih razmer prebivalstva. Primerov je se je v zadnjih dveh desetletjih nabralo ničkoliko, vendar pa povsem zadostno ilustracijo ponuja tudi že aktualno mariborsko dogajanje, kjer se meščani niso uprli npr. eklatantni asimetriji javno-zasebnega partnerstva, dolgoletnemu klientelističnemu delovanju mestnega vodstva, izigravanju lokalne in državne zakonodaje ali izmikanju odgovornosti ob dokazanih nepravilnostih, temveč šele vdoru v pravico do vsaj po njihovem pojmovanju nebistvenih kršitev cestnoprometnih predpisov na območju mestne občine, pri čemer so bili s številnimi drugimi potezami župana in uprave oškodovani bistveno bolj kot pa s slednjič tako ali tako razveljavljenimi mandatnimi kaznimi.

Upor si je nadse torej nakopala izstopajoče nesposobna lokalna oblast ob posebej zgrešeni oceni tveganja svoje poteze. Pri vsej krizi vodenja, ki se v Sloveniji zaostruje že vrsto let, tovrstnih okoliščin na državni ravni vendarle ni zaznati, kar potrjujemo tudi državljani, ki smo se praviloma sprijaznili z vsakokratnim nižanjem tako socialnih kot demokratičnih standardov, da je bilo le dovolj postopno. Poleg tega je protest, ki se začne zaradi banalnosti, z novo banalnostjo možno tudi pomiriti, zato se bojim, da se o prelomnosti in daljnosežnosti demonstracij tokratnega cikla demonstracij prejkone slepimo in se v hlastanju po spektaklu pozicioniramo v središče senzacije, ki to ni. Za proteste, ki bi prinesle več kot izsiljen korak nazaj pred nadaljevanjem začrtanega marša, bolj kot družabna omrežja potrebujemo družbenopolitično podkovanost in vztrajanje na iz tega izvirajočem aktivnem državljanstvu na najširši ravni, ki se bo merilo v letih in ne dnevih.22. oktober 2012

Ob pričetku letošnjega šolskega leta je DZS na tržišče poslala zbirko priročnikov Obvladam, ki zaenkrat pokriva naravoslovne predmete in jezike, vključno s slovenščino, za prvi in drugi letnik srednje šole. Njihova izrazita in z izjemo barve enotna grafična podoba, kjer skoraj ves prostor naslovnice formata A4 zavzema ime zbirke, zadnja platnica pa služi kot oglas zanjo, kaže na to, da so se pri DZS odločili ustvariti blagovno znamko, ki cilja na dolgoročno prisotnost na trgu. V skladu s tem je verjetno nastavljena tudi cena 8,80€ za obsežnejše priročnike (96 strani) oz. 7,70€ za krajše (64 strani), kar je ceneje od večine delovnih zvezkov, pri čemer priročniki Obvladam vključujejo še razlago vseh temeljnih vsebinskih poglavij za posamezni letnik.

Reklamiranje zbirke vsaj ob izidu ni bilo posebej obsežno, kar se lahko zdi v nasprotju z gornjo domnevo, a po drugi strani je potreba po takih knjigah izven obdobij zaključevanja ocen majhna, tako da je povsem mogoče, da se bo marketinška aktivnost povečala januarja oz. junija, tj. v času pred prvo in drugo ocenjevalno konferenco. Pozornost pa v tem pogledu vzbuja po obsegu omejena, a zanimiva promocijska akcija, po mojem védenju prva take vrste v Sloveniji, ki obljublja povračilo denarja za priročnik v primeru, da ima dijak ob koncu pouka zaključeno negativno oceno in ne opravi popravnega izpita v spomladanskem roku. Izstopa sicer zahteva, da mora biti kupec naročnik časopisa Dnevnik (čigar izdajatelj je v večinski lasti DZS), a povsem mogoče je, da je ta ravno prav arbitrarna omejitev v funkciji testiranja terena oz. scenarijev, do katerih táko zagotovilo lahko pripelje. Povračilo denarja bi lahko namreč predstavljalo pomembno orožje v morebitnem konkurenčnem boju, vendar pa bi bila zmaga v njem Pirova, vkolikor bi se izkazalo, da v - zaenkrat denimo še precej nedorečenih - pogojih zanj zeva kakšna bistvena luknja.

Uspeh serije takih priročnikov, ki so obenem še vadnice, zaradi česar so manj privlačni v rabljenem stanju, lahko založbo do neke mere zaščiti ob nihanju potencialno negotovega trga srednješolskih učbenikov. Ta je navsezadnje lahko podvržen tudi političnim šikaniranjem, saj vlada v končni inštanci imenuje vseh sedemindvajset članov Strokovnega sveta za splošno izobraževanje, organa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki mora potrditi vsak učbenik za vse programe s področja splošnega izobraževanja. Časopis Dnevnik, ki ga, kot rečeno, posredno izdaja DZS, je namreč do trenutne vlade, historično pa tudi strank desnice na splošno, kritičen, glede na to pa, da so člani sveta imenovani za šest let, lahko vlada najkasneje v dveh še nepopolnih zaporednih mandatih preoblikuje svet povsem po svojem okusu. Že sedaj pa je predsednik komisije za učbenike omenjenega sveta dr. Stane Granda, ki je tako svoje politične preference kot svojo strokovno integriteto v odnosu nanje že izkazal kot predsednik Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija med leti 2006 in 2010.

Za recenzijo sem iz zbirke spričo seznanjenosti s predmetnim področjem izbral priročnika Angleščina 1 avtorice Janje Čolić in Angleščina 2 avtorice Romane Šivic. Spričo že omenjenega enotnega oblikovanja je knjigi po videzu tako rekoč nemogoče ločiti, tudi avtorstvo je omenjeno samo enkrat, v kolofonu, tj. v isti sapi z vsemi ostalimi sodelavci projekta, vsebinsko pa sta posebej glede kakovosti povsem na različnih bregovih. Angleščina 1 je tako strokovno opazno šibka, opaziti je mnoge tako jezikovne kot metodološke napake (delen seznam hranimo v uredništvu založbe), še posebej pa v oči bode izrazita okornost angleščine, ki ima pogosto nehotèn humoren učinek. Po drugi strani je Angleščina 2 zelo soliden priročnik, ki sicer utilitarno, a vendar suvereno in v skladu s cilji knjige razloži slovnične vsebine, ki so povečini že med tistimi, kjer posluh, na katerega se dandanes radi sklicujejo z angleščino obkroženi dijaki, odpove. Prav tako jo odlikujejo kakovostni primeri rabe in vaje, ki se ob kvečjemu manjši besediščni zahtevnosti - kar je v primeru slovnične vadnice dobra lastnost - v primerjavi z Angleščino 1 neprimerno bolj približajo naravni angleški govorici.

Tako velika razlika med knjigama je toliko bolj opazna v luči dejstva, da sta obe zasnovani po istem principu. Po šest poglavij je linearno organiziranih v sosledju razlaga, vaje, test in samoevalvacija, kar danes ob sodobnih učbenikih, ki so pravi blodnjak nametanih slikovnih polj in besedilnih izsekov, med katerimi se težko znajde še učitelj, deluje že arhaično. Sodobna didaktika, ki (le) sama sebi pravi moderna in po zmuzljivih načelih katere so napisani vsi trenutno potrjeni učbeniki za angleščino v slovenski srednji šoli, se namreč v prid vselej novim pristopom distancira od zgodovine didaktičnih spoznanj začenši z Janom Komenskim in je pri tako rekoč sezonski reinvenciji metodoloških pristopov vedno korak pred svojimi kritiki. Očitno pa se tam, kjer je rezultat resnično pomemben, to se pravi tam, kjer se za uspeh jamči s poslovnim izidom, vendarle nasloni na tako pogosto zasmehovane in omalovaževane didaktične osnove, ki poudarjajo nazornost, postopnost, učenje tudi na pamet in vajo tudi v obliki drila.

Oba priročnika se od potrjenih in domnevno najsodobnejših učbenikov, ki ob stalnih prenovah laže vzdržujejo svojo ceno, razlikujeta še v eni bistveni stvari, ob kateri se zdi nerazumljivo, da se kot primeren oceni kateri koli tuji učbenik. Gre za slovnične razlage v slovenščini, kar je po mojem strokovnem in osebnem mnenju absolutna nujnost, saj še tako dobremu učencu razlaga v tujem jeziku pomaga toliko manj, kolikor bolj jo potrebuje. Kot v mnogih drugih pogledih ima tudi tu zasnova naše srednješolske angleščine pred seboj imaginarno in čez vse meje idealizirano situacijo, ki naj bi bila glede znanja dijakov tako rožnata, da se obsoja že uporabo slovenščine v učilnici, kot v svojem članku v Dnevnikovem Objektivu oriše lektorica z Oddelka za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani mag. Mojca Belak. Kljub temu, da zlasti Angleščina 1 Čolićeve občasno zaide v način razlage, ki je v največji meri v pomoč tistemu, ki vsaj logiko snovi pretežno že obvlada, je uporaba slovenščine nedvomno največji prispevek obeh priročnikov, čemur bodo hvaležni premnogi dijaki iz resničnega življenja, ki so razlago v šoli zamudili, pozabili ali izpustili oz. so z učenjem odlašali do večera pred preizkusom znanja.

Izpostavljena odlika priročnikov pa slednjič kaže tudi na pereč problem, povezan s samim nastankom serije Obvladam: potrebo po takih produktih. V DZS se projekta zagotovo niso lotili na pamet, marveč so morali ugotoviti, da za take knjige obstaja tržišče (Angleščina 1 in 2 imata naklado po 2.000 izvodov), to pa pomeni, da niti učitelji, niti učbeniki - ki bi morali delovati v komplementarno-redundantni navezi - masovno ne izpolnjujejo osnovnih nalog, ki jim jih nenazadnje nalaga tudi šolska zakonodaja. Osnovna ideja zagotovila vračila denarja namreč implicira, da lahko ti priročniki pomenijo tudi razliko med negativno in pozitivno oceno, kar je zadnja stvar, ki bi smela biti odvisna od nepredpisanega in nepotrjenega didaktičnega gradiva. Glede na to, kako totalno je vsaj od uvedbe mature naprej zasnovan slovenski srednješolski sistem, bi morala edino potrebo po dodatni literaturi predstavljati motiviranost po dodatnem znanju, se pravi takem, ki ga je srednješolski program le nakazal, a obenem zanj vzpodbudil zanimanje. Vendar pa vse kaže, da gre za nov primer, ko je realnost taka, da so, podobno kot omenjam zgoraj, dokumenti vseh inkarnacij ministrstva, pristojnega za šolstvo toliko bolj visokoleteči, kolikor je dejansko stanje v razsulu.13. september 2012

Dialektična spirala zgodovine se je na svoji poti pomaknila nad čase punka poznih 70-ih. Od vsepovsod v nas spet bolščijo izpraznjene podobe obrazov, le da so takrat, sive in brezoblične, vabile k odtujenosti, danes pa se vsiljujejo z groteskno izumetničenostjo in se ne pustijo odgnati. Kako neizbežna je repriza revolta, je vprašanje: vsakogar, ki ga neumorni predelovalni stroj ni potegnil vase, neobhodno zajame gnev; vendar pa so tokrat kanali transmisije idej pridržani, potencialni generatorji pa, preventivno, karseda razoroženi.7. september 2012

Do pravkar odprtega Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij imajo prebivalci Vitanj, sklepajoč po njihovih izjavah v medijih, opazno enotno stališče. Markantno novogradnjo hvalijo zlasti z vidika uporabnosti, kjer prihaja do izraza njena odprta, demokratična zasnova: kraju bosta dani v souporabo večnamenska kulturna dvorana ter knjižnica. Manj je bilo slišanega o arhitekturi objekta, vendar pa celo senzacionalističnemu Svetu na Kanalu A niti od enega Vitanjčana ni uspelo pridobiti odklonilne izjave o novi pridobitvi kraja.

Kdor pozna odnos Slovencev do arhitekture, je bil ob tem lahko upravičeno presenečen. Zgradbe, katerih vizualna govorica prelomi tudi z najosnovnejšo pripoznano tradicijo - ta se pri večini primerno zaključi z v dekorativnost usmerjeno secesijo -, rade postanejo vsaj predmet civilnih iniciativ, če že ne žrtve rušilnih bagrov. Pri slednjem del krivde nosi tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, za katerega se pogosto še vedno zdi, da zlasti povojnega modernizma ne šteje niti za legitimno arhitekturno prakso, vendar pa predmet sporov postanejo celo zgradbe, ki so po strokovnih merilih bolj avtentične od same grajene okolice, v katero se umeščajo. To je najočitneje ponazoril primer alpske hiše v Podkorenu, kjer je neosnovana mržnja lokalnega prebivalstva opozorila, da niti nesporno vrhunska arhitektura ne zmore govoriti sama zase.

Težko je reči, ali je KSEVT zapoznel precedens ali le navdihujoča izjema, saj gre pri njem za splet več izjemnih okoliščin, a očitno zmore dandanes lokalno prebivalstvo ob ustrezni vključenosti sredi svoje vasi sprejeti tudi nekaj, kar bolj kot na hišo spominja na leteči krožnik. Kolikor razveseljujoče je takšno dejstvo, pa mora stroka ob domala vsaki ambicioznejši arhitekturni realizaciji še vedno zadrževati dih oz. se braniti toče neutemeljenih očitkov. Sodobna arhitektura je že zdavnaj postala prekompleksna, da bi s svojo pojavnostjo - dejansko edinim sredstvom, ki ga ima pri nezainteresirani javnosti na voljo - lahko komunicirala s tistimi, s katerimi si deli prostor, nerazumevanje pa le stežka rodi naklonjenost. Besedna zveza "arhitekturna vzgoja" se v virih, dostopnih po internetu, pojavi enkrat samkrat, pri čemer komaj preseneča, da vir ni ne Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, niti Zavod RS za šolstvo.28. avgust 2012

Gledati Scorsesejevega Taksista l. 2012 lahko botruje edinstveni izkušnji. Film se sicer uvršča med klasike Zahodne kinematografije, a glede na to, kako kontingentna je vsa množica kanonov, ki se nam neprestano vsiljuje, je gledalec, ironično, celo razbremenjen prehude spoštljivosti. Iz filma samega je sicer težko sklepati, v kolikšni meri je bil režiserjev neposredni namen gledalca pripraviti do samopreizpraševanja, saj kljub nezgrešljivi angažiranosti film omogoča tudi plitvejša branja, obenem pa se je Scorsese skozi večji del kariere predstavljal kot poudarjeno prizemljen pripovedovalec zgodb. A zahvaljujoč zgodovinski distanci lahko dandanes film, kot je Taksist, nastopa v čisto novi funkciji.

Brezkompromisnost mizanscene, kot jo najdemo v dotičnem filmu, namreč poskrbi, da se gledalcu v glavi aktivira notranji cenzor oz. purist, ki se na ta način pravzaprav sploh prvič razkrije. Ker do pred kratkim pri sebi sploh nisem vedel za njegov obstoj, niti nisem bil deležen pričevanj koga drugega, so mi okoliščine tega, kako se je bil formiral, še uganka. A upoštevaje, da se je prvič sprožil ob ogledu filma, je prav mogoče, ga je postopoma in neopazno oblikovala monolitna in čistunska množična kultura našega časa. Toliko bolj, ker skušam sicer v življenju potrjevati tezo Publija Terencija Afričana, da nam ljudem nič človeškega ne bi smelo biti tuje - kar gre razumeti kot zelo zgodnji upor proti še danes prisotnim normativnim težnjam moralizma - in se torej vsaj na deklarativni ravni zavzemam za karseda neokrnjeno umetniško ustvarjanje, sploh ko gre za družbeno-vrednostna vprašanja. Vse prepogosto se namreč na podlagi tendencioznih parcialnih interpretacij duši odmev polemičnih umetniških del in drugih družbenih intervencij na ljubo tistih, ki skušajo z monopolizacijo potenciala za užaljenost z neupravičeno močjo posegati v javni diskurz.

Vietnamska vojna, katere udeleženec je tudi Travis Bickle, glavni in spričo svoje radikalne nezmožnosti reflektiranja svojega položaja posledično tudi tragični junak Taksista, je bila za Ameriko zaenkrat zadnja ključna družbeno-politična lekcija. Pokazala je, da je neenotnost javnega mnenja dejavnik, proti kateremu se je treba boriti z vsemi sredstvi, in desetletja ki so se zvrstila od takrat, so bila usmerjena v izkoreninjenje vsakršnih oblik relevatnega nekonformizma. Legitimne prakse nestrinjanja, ki so svoj čas tvorile pluralnost Zahodnega civilizacijskega prostora, so po poteh, ki so kljub svoji zavitosti vodile v zelo določno smer, slednjič postale nič manj kot domnevni krivec za naše težave. Slovenija v svoji politični nesofisticiranosti ponudi za to nadvse zgovoren dokaz: zlasti desne stranke ne zamudijo priložnosti, da Slovencev ne bi pozivale k enotnosti, svojih konkurentov pa obtoževale, da z zasledovanjem svojih političnih interesov zlonamerno delijo narod.

Drugi krak škarij cenzure in omejevanja svobodnega izražanja deluje še neposredneje, saj kot kazen za nepodrejanje grozi z zaostrovanjem eksistenčnih pogojev. Bodisi pod pretvezo, bodisi zaradi dejanskega občutka neštetih ljudi na raznovrstnih položajih odločanja, da je nekaj slabo za posel, se vsakodnevno sprejema odločitve, katerih bistven del je izogibanje konfliktu. Tudi obsedenost s pričakovanji nadrejenih, ki je bila svojčas kritizirana pri Japoncih, se je tudi v naših logih docela udomačila. Danes tako do zaključka, da scenariju Paula Schraderja v obliki, v kakršni je bil posnet l. 1976, ni mogoče dati zelene luči, sploh ne bi prišlo: noben današnji scenarist se pred producenti ne bi pojavil s tako jedko družbeno kritiko, saj bi se v njihovih očeh zgolj ožigosal za radikalca, zgago in Neameričana ter si močno poslabšal karierne možnosti.

Pred 36 leti bi taka odločitev med drugim pomenila tudi, da bi za Columbia Pictures splaval po vodi več kot dvajsetkratni donos na vložek. Ta sanjski poslovni rezultat kakopak priča o tem, da je film v svoji nezgrešljivi polemičnosti nagovoril zelo širok spekter publike. A takrat so filmsko občinstvo predstavljali tudi še ljudje, ki so javno sežigali pozive v vojsko, vztrajno protestirali pred Kongresom in Belo hišo ter se nasploh zavedali družbene vloge, ki so jo imeli pravico zavzeti. Danes nam je na Zahodu povečini že prihranjeno bojkotirati izdelke množične kulture, ki pod vprašaj postavljajo vrednostne in druge usmeritve establišmenta. Taksist je tako danes pravzaprav radikalnejši, kot je bil ob izidu, iz česar sledi spoznanje, da smo s tem, ko smo si dovolili postati žrtve samih sebe, kolektivno postali tudi sotvorci lastne družbene regresije.9. julij 2012

Moja prva reakcija na vstop Borisa Popoviča v Pozitivno Slovenijo je bila ogorčena nejevera - dolgoletno (samo)postavljanje Zorana Jankovića na levico je tudi na meni očitno pustilo svoj pečat. A že naslednji trenutek na to dejanje pogledal racionalneje in ga pozdravil. Prinese namreč lahko samo zbistritev političnih razmer: bodisi bo prispevala k padcu te Potemkinove opozicije, kar se zdi iz dneva v dan nujnejše, v nasprotnem primeru pa bo manj slabega od po novem dveh psevdodemokratičnih populističnih političnih blokov okrepil kar pravšnji človek za naloge, ki ga čakajo.

Slednja bi bila zagotovo slabša od obeh različic, vendar pa ne bi smela predstavljati prehudega presenečenja, saj bi zgolj označila zaključek dolgega in ob vseh nihanjih vendarle enosmernega trenda nižanja politične kulture poosamosvojitvene Slovenije. Upad le-te, ki je postal tako očiten v zadnjih letih, ima namreč korenine še v poznih 80-ih, ko so se v opozicijskem gibanju hitro našli in ga prevzeli politiki, ki so demokracijo primarno razumeli kot legitimnega talca v boju proti partiji (sekundarno pa je nato vselej izostajalo). Evolucija tega principa je v zadnjih letih postala tako učinkovita, da lahko vidimo Jankovićevo stranko le kot smiselno zapolnitev praznega prostora, ki ga je puščala stara levica.

Pristop njenih političnih voditeljev, kaljenih še v jugoslovanskih političnih šolah, je pri čedalje večjem številu nezainteresiranih in politično neizobraženih volilcev namreč samo še izgubljal. Precep, v katerem so se znašli, ni imel rešitve: če bi se začeli posluževati primitivizma in populizma, bi jim obrnila hrbet njihova baza, poleg tega pa bi zaradi nenadnega obrata - pa tudi slabše izvežbanosti - verjetno izpadli nekredibilni tudi pri delu volilnega telesa, kateremu bi se želeli približati. Zoran Janković je pri sebi našel avtentičen odgovor na oba problema, vprašanje je le, če se velja njegovega uspeha in precedensa, ki ga vzpostavlja na ugrabljeni levici, v kakršni koli meri razveseliti.

Slovensko politiko je namreč ravno odmev socialističnega političnega idealizma dolgo časa delal vsaj delno sprejemljivo. Seveda je tudi jugoslovanski model iz kumrovških učbenikov doživel svojo uro resnice, ko je Titov samovšečni pristop après moi, le déluge prinesel še kaj več od tega, vendar pa so prav nacionalizmi vsake od republik poskrbeli, da so se v novonastalih insularnih političnih okoljih vzpostavile vsebinske identifikacijske točke. Ne toliko dediščina intelektualizma in liberalizma, marveč prepričanja, zaradi katerega so na točki preformacije gravitirali k njima, so veteranom slovenske levice s civilnodružbeno provenienco dolgo časa preprečevala, da bi stopili na retorični teren nasprotnika. Predolgo: ne glede na razplet krize levice ne kaže, da bo izid vključeval potrebo po njihovem vsebinskem prispevku.18. junij 2012

Med majskimi in junijskimi volitvami v Grčiji se je glavnina tja uprte medijske retorike močno spremenila. Opisala je pot od bipolarne histerije, ki je v isti sapi omenjala lene uradnike, ki za trojno plačo delajo dva dni na teden, in starše, ki svoje otroke prav po dickensovsko puščajo na pragovih zavetišč za brezdomce, do prebledele zaskrbljenosti evropskih voditeljev, ki so kot kralj Aleksander strogo-proseče hropli, naj se jim vendar očuva ta čudoviti zamegljevalni mehanizem. Če so nas Grki že vse spravili v težave z dolgoletnim voljenjem skorumpirancev, ki so odčarali ves ta denar, se je dalo razumeti, naj vsaj ob srečno ponujeni se novi priložnosti obrnejo hrbet radikalcem, ki bodo uničili evro in torej avtomatsko tudi Evropo. (Ti avtomatizmi so sicer občasno šli tudi dlje.)

Razlogi za ta obrat niso nujno racionalni; pravzaprav je bolj verjetno, da so se ti vihravi izbruhi neosnovanosti, kakršnim jim novinarji kot profesionalci s tako konsistentnostjo zapadajo, zgolj le še enkrat izpeli - ko bi le tako naglo tudi izzveneli! Medtem so bržda pritekli tudi že bruseljski računovodje z ugotovitvijo, da je za Evropo prve hitrosti na kocki še precej več kot za Grke, ki bi jih bile utegnile zaostrene življenjske razmere politično spametovati ravno dovolj, da bi razumeli, koga voliti, če bi se želeli malo oddolžiti generatorjem vse zasmehovalne in sovražne govorice, ki je bila zadnje mesece padala po njih. Po objavi rezultatov se evrokrati kakopak niso izneverili samim sebi, saj so še z napol tresočimi hlačami vnovič nastopili s staro mešanico oblastnosti in pokroviteljstva, pri čemer jim je dodatnega poguma nedvomno vlil še presenetljiv razplet v skupini A nogometnega prvenstva.

Slovenija očitno še ni dovolj revna država, da bi smeli v kratkem računati na kako podobno razsvetljenje, pri čemer je ironično, da je bilo zbanaliziranost političnega prostora moč najbolje opazovati prav na primeru poročanja o Grčiji. Edina vest iz Grčije v zadnjem mesecu, ki ji je bila posvečena opaznejša pozornost, je bilo namreč pljuskanje z vodo in klofutanje z enega od predvolilnih soočenj, pri čemer s strani domačih medijev ni bilo vidnejših poskusov v vest vključiti vsaj minimum vsebine, namreč oris spora, ki je privedel do tega izpada. Seveda lahko to razumemo tudi kot svojevrstno poštenost do gledalcev, ki so se že zdavnaj sprijaznili, da je politika v vidnem spektru zgolj cirkuška predstava, neugodno pri tem je le to, da nas isti ljudje, ki imajo edini korist od neprestanega nižanja standardov političnega diskurza, vse pogosteje pozivajo, naj vidimo dlje od predstave in se ne kaznujemo za njihove grehe. Otročje, neumno ali čezmerno maščevalno naj bi bilo tokrat dvomiti, da igrajo s pravimi kartami, ko pa gre vendar tako očitno zares. Izkazati se ima, čigava nesreča je, da so nam že zdavnaj zamašili sleherni kanal, prek katerega bi se lahko prepričali, koliko je resnice v laži tokrat.13. junij 2012

Že nekaj časa lahko na slovenskih TV kanalih ujamemo reklamo, v kateri se moški predčasno poslovi z zabave, da bi imel dovolj časa za lepotilno spanje. Ideja se zdi absurdna in situacija močno pretirana, kar izstopa od konvencij pri reklamah za kozmetične produkte. Slednje namreč - v nasprotju z npr. tistimi za čistila, čeprav se zdi, da ene in druge obljubljajo docela nemogoče rezultate - prodajajo upanje, pri čemer je nujno ohraniti povsem resno dikcijo. Kako bi nesrečnicam in čedalje bolj tudi nesrečnežem, ki so nagovorjeni, tudi bilo do šale, ko pa jim ravno take reklame niti v varnem okolju njihovega doma ne dovolijo pobegniti pred dejstvom, s katerim se morajo pred ogledalom soočiti pred slehernim korakom v javnost. Taka reklama mora torej delovati kot strog prijatelj: opozori nas na problem, obenem pa ponudi tudi rešitev, pri čemer smo jo tokrat še dobro odnesli, saj je le-ta naprodaj.

A pri dotični reklami se zdi, da je na delu dodatno neizrekljivo, zaradi katerega so potrebne zgoraj opisane prilagoditve, in sicer obeleževanje obrata, ki ga je naša družba naredila pri pojmovanju in vrednotenju posameznikove aktivnosti. "Za trenutek naj odloži delo", klišejski uvodni stavek v oddaji Čestitke in pozdravi, je bil pred desetletji hitro ironiziran, saj pri nagovarjanju upokojenk po mnenju večine ni izražal posebej verjetnih okoliščin, ampak je vsakokratni slavljenki najpogosteje le pretirano laskal. A v časih, ko mnogi zaradi preobremenjenosti posegajo po čedalje močnejših stimulantih, da na delu do zmuzljivega konca prek fizične meje podaljševanega delovnega časa sploh zdržijo, ta šala ni več smešna, saj udari preblizu neprijetni resnici. Reklama mora zato z naslovnikom stik vzpostaviti s šifrirano govorico; tisti, ki mu manjka spanca bo že vedel, za kaj gre, obenem pa ne bo soočen z dejstvi, s katerimi tudi sam zagotovo ni pomirjen. Ni namreč več govora o neizbežnem staranju kože, ki mu zapade vsakdo - posameznik si iz teh ali onih razlogov sam dopušča samouničevalen življenjski slog, in pri takih okoliščinah seveda ne preseneča, da oglaševanje ubere prav posebej takt(ič)en pristop.3. junij 2012

V dneh, ko ima ob skorajšnjem vrhuncu eminentno televizične športno-domoljubne kariere Anžeta Kopitarja marsikdo v Sloveniji občutek, da je življenje spet malo lepše, se sam sprašujem, kolikokrat v zgodovini so se rezultati športnih tekmovanj prirejali za politične cilje oziroma, če je to preveč naivno, kako pogosto se to dogaja. Sicer si ne delam utvar, da bi slovenska vlada zmogla uveljavljati svoj interes med vsemi, ki jih je že tako primorano usklajevati vodstvo NHL-a, prepričan pa sem, da se na Gregorčičevi še kako stiska pesti za Los Angeles Kingse, pri čemer ne govorim zgolj o varnostnikih na nočni izmeni.

Podatkov o konkretnih historičnih primerih sodelovanja politike in športa v vzajemno korist nimam, vendar pa je smiselnost takega delovanja tako evidentna, da le-to, v raznoraznih pojavnih oblikah, po mojem sploh ni vprašljivo. Ena izmed ključnih nalog vsake oblasti je namreč upravljanje z zadovoljstvom ljudi in ob uporabi ustreznih metod je odvračanje pozornosti od vzrokov za nezadovoljstvo povsem učinkovito, obenem pa lahko oblast tudi nadalje izvaja politiko, ki k dotičnemu nezadovoljstvu vodi. Seveda razkorak med razmerami, ki nezadovoljstvo ustvarjajo, in diverzijami s strani oblasti, ne sme biti prevelik - še taka zmaga NK Petrograda najbrž ne bi bila preprečila Oktobrske revolucije -, a ob pravilnem doziranju je očitno mogoče ljudi zamotiti v zadostni meri, da ne opazijo vsaj relativnega nazadovanja raznih vidikov svojih življenjskih razmer.

Ob vseh manipulativnih prizadevanjih oblasti pa je del krivde, da taka postopanja obrodijo sadove, vendarle tudi na strani državljanov. Dovoliti si vrteti se v krogu panem et circenses dva tisoč let po tem, ko je bil ta princip s tem elegantnim poimenovanjem dokončno razkrinkan, pomeni sokrivdo za nastali položaj, tako osebni kot obči. Ni namreč mogoče, da bi lahko posameznik pri sebi v nedogled zanikal, da živi iz pozabljenja v pozabljenje, ki jih vzdržujejo take ali drugačne sorte opija za ljudstvo. In če je prav laž o izključni osebni odgovornosti za posameznikov položaj (zlasti gmotni, saj prav veliko drugega ta paradigma ne niti zaznava) pospremila neoliberalizem na njegovo pot družbene razgradnje, pa je tudi ta, že skoraj porogljiva pasivnost podobno pogubna za izpolnjevanje imperativa napredka oz. njegove uravnoteženosti.1. maj 2012

Slovenija je po novem "revna država". Tako jo je v včerajšnji oddaji TV Tednik vsaj opisal voditelj Janko Šopar. Njegovega stavka, "V majhni in revni državi nam seveda ne preostane drugega kot skromnost." najprej sploh nisem razumel kot zaključek obrobnega prispevka o domnevni potratnosti državnih organov, marveč sem - v nasprotju s konceptom oddaje in rabo zaimka "nam" - pričakoval, da mu bo sledila reportaža iz kake države bivšega tretjega sveta. A izkazalo se je, da se označba nanaša na tu in zdaj.

To je vsekakor prelomen opis, toliko bolj, ker vendarle ne gre za kateri koli medij, temveč za nacionalno televizijo, sploh pa po dvajsetih letih pitanja z "drugo Švico" in kasneje še "svetilnikom Evrope" iz istega vira. O kalkuliranosti takega pačenja - pa naj se ravnamo po ekonomsko-finančnih kazalcih ali preprostem pogledu skozi okno - realnosti lahko seveda le špekuliramo, vsekakor pa je tak zasuk v oblikovanju javnega mnenja v skladu z vsemi drugimi aktualnimi poskusi predstaviti klasično prerazporeditev javnega denarja v smer zasebnih interesentov kot preživetveno strategijo kritično ogrožene države.

Prispevek je na voljo v arhivu RTV Slovenija. Citirani stavek se pojavi na 16 min. 24s.


27. april 2012

"Kremenčkovi" niso naključje. V času močne in realne ideološke opozicije, tj. sovjetskega komunizma, je bilo potrebno pokazati, da je kapitalizem prisoten že od prazgodovine (v angleščini je prikladen izraz "the dawn of mankind") in da je vsak alternativen pristop urejanja družbenih razmerij zgolj na propad obsojeno pačenje objektivnih danosti nečesa, kar je človeštvu imanentno.16. marec 2012

Novica o skorajšnji ponovitvi akcije Očistimo Slovenijo me je precej presenetila. Očitno smo vsaj kot posamezniki prestopili rubikon ekološke osveščenosti in zapadli v ekološko histerijo, saj ni mogoče, da bi v zgolj dveh letih Slovenija zopet postala tako nasmetena, da bi bila taka akcija nujna. Ali v resnici je nujna, pa je bistveno: v nasprotnem primeru je namreč nepotrebna, če ne celo škodljiva, saj mora biti tako izreden ukrep skladen z dejanskimi razmerami, sicer bo ljudi toliko teže mobilizirati, ko bo to res potrebno.

Še teže si pojasnim, čemu bi kdor koli hotel doživeti neizogibno razočaranje ob vrnitvi v kolektivni fantazem akcije izpred dveh let, sploh ker je bila edinstvenost trenutka ena izmed njenih izstopajočih značilnosti, kakor tudi bistven del njene promocije. Kolikor preziram predajanje takim zlaganim občutkom povezanosti, saj gre za eklatantno samoslepljenje, ne dvomim, da je bilo za udeležence občutenje resnično glede na to, da ob čistejši naravi ni bilo nobene dodatne koristi, ki bi k akciji pritegnila še razne preračunljivce. Vsakdo pa se je v življenju zagotovo že srečal z razočaranjem, ko je olepšan spomin primoran prepustiti mesto verodostojnejšemu, zato se zdi nerazumno, zakaj bi udeleženci prostovoljno želeli podoživeti kaj takega.

Ob siceršnji smiselnosti ekološke osveščenosti varovanja narave se zdi, da sta kot ideji tako uspešni zato, ker ju je enostavno razumeti. Kup smeti v naravi je razmeroma enoznačna stvar, medtem ko za spopad z družbenimi problemi, ki so onesnaževanju hierarhično nadrejeni, tolikšnega števila ljudi ne uspe navdušiti nikomur. Že fenomen odlaganja smeti v naravo mi je osebno neprimerno intrigantnejši od njegovih posledic, vendar ni videti, da bi ta zanimal vsaj vodje akcije Očistimo. Kot kaže, jim ob vsem entuziazmu vizija rešitve ne seže dlje, kot da s somišljeniki po novem vsaki dve leti pospravijo tuje smeti in prek nad spektaklom navdušenih medijev izvršijo še enodneven benigen pritisk na razne državne inštitucije, ki se ukvarjajo s problematiko sicer in ki ob vikendih nimajo uradnih ur.

Takšne akcije na horuk tako velja videti kot pokazatelje, kako omejen učinek ima - v tem primeru ekološka - osveščenost brez širšega razumevanja družbenih dimenzij, ki vodijo v zaostrovanje razmer pri posamezni problematiki. Tovrstno površinsko delovanje razbremeni tako inštitucije kot v našem primeru onesnaževalce: prve ustreznega načrtovanja in nato vestnega izvrševanja njihovih nalog, druge pa še zadnjega morebitnega kančka vesti, ki bi jih lahko zaviral pri njihovem početju. Če namreč obvelja, da se bo slej ali prej vse pospravilo v imenu te ali one herojske parole, izostane zadnji razlog, da bi vsaj bolj praktični in pragmatični posamezniki naravo sploh varovali.

V izjavi za javnost so organizatorji akcije 21. marca sporočili, da naj bi bila letošnja akcija zadnja.


9. marec 2012

Na Radiu 1 trenutno poteka v nagradno igro preoblečena promocijska akcija Keš stena, pri kateri med dve prozorni plošči ujet denar potuje po slovenskih krajih (brez izjeme se karavana vedno ustavi v nakupovalnih centrih). Obiskovalci so vabljeni, da si steno ogledajo; če so izžrebani, lahko na programu v živo uganejo pravilen znesek, ki jim tem v primeru tudi pripada. Že na prvi pogled gre torej za na vseh ravneh plehek in podcenjujoč dogodek - navsezadnje se sprašujem že, kakšnemu banavzu "keš stena" zveni lepše kot npr. "stena(, polna) denarja" - ki ga spremlja popreproščena in grafično ne le neestetska, temveč tudi nelogična reklamna kampanja v tiskanih medijih ter na spletni strani postaje, ki se neprestano dopolnjuje s fotografijami in videozapisi z obiskanih lokacij.

Kakšen cinik bi lahko takoj izpostavil, da se s svojim zapisom le smešim, saj ravno dokazujem, da je akcija učinkovita; verjetno ne bi izostala niti izrabljena Wildeova domislica, da je vsakršna, pa čeprav negativno konotirana promocija boljša od nobene. Po drugi strani bi se lahko kak filozof nad njo celo navdušil, češ da izjemno artikulira duh naše dobe, ki je ekstremna tako v svojem hlastanju za denarjem kot v množičnosti prikrajšanosti zanj, pač spričo zgodovinsko nizkega odstotka neizplačane presežne vrednosti delavcem. V tem kontekstu bi bilo smiselno izpostaviti še ironičen detajl iz pravil nagradne igre, ki organizatorju dovoljujejo spremeniti katero koli določbo med samim potekom igre, čeprav mu drug člen istih pravil že itak omogoča popolno samovoljo.

Ne pričakujem, da bodo poslušalci količkaj množično bojkotirali nizkotno kampanjo. Ne le, da je ekonomska stiska nekaterih prevelika, da bi si dopustili tvegati in izpustiti priložnost, kot se jim kaže, dejstvo je tudi, da po desetletjih neprestanih napadov na njihovo dostojanstvo mnogi posameznih udarcev pod pas sploh ne čutijo več. Pravzaprav bi mi bilo enkrat za spremembo celo ljubše, da bi reakcija stekla na povsem institucionalni ravni: gre namreč za izkoriščanje nizkih človeških nagonov, konkretno pohlepa. Če si iz strahu pred sankcijami (programski?) uredniki (?) izogibajo akcijam s homofobnimi in rasističnimi podtoni - ki bi bile v wildeovski maniri nedvomno še odmevnejše - bi jih kazalo čim bolj omejiti tudi pri iskanju drugih vzvodov tovrstne provokacije.


Na vrh strani · Nazaj na glavno stran